Wegenwerken Zandstraat - update

Gepubliceerd op woensdag 31 mei 2023 om 13:34

De fietspaden in de Zandstraat zijn toe aan vernieuwing. De projectzone van het fietspadendossier ‘Zandstraat – fase 1’ omvat de Zandstraat vanaf het kruispunt met de Vredestraat tot en met het kruispunt met de Begonialaan. Het doel? De veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen met nieuwe fietspaden en een herinrichting van de kruispunten.

Samen met de aanleg van aanliggende fietspaden, krijgt de rijweg ook een nieuwe asfaltlaag. Om het verkeer te vertragen, versmallen we de rijweg over de hele lengte tot 5,5 meter. Aan beide zijden van de weg komt een fietspad met een veiligheidsstrook van 90 cm. Die strook bestaat uit een greppel, boordsteen en verharde tussenberm.

De wegenwerken gaan maandag 5 juni van start. In juni en juli voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. De vernieuwing van de infrastructuur start in augustus en loopt tot het einde van dit jaar. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor de planning mogelijk nog kan verschuiven. 

De Zandstraat blijft tijdens de hele periode toegankelijk voor doorgaand verkeer, uitgezonderd 2 à 3 weken in november of december (hierover volgt later meer info). Tijdens de werken geldt er beurtelings verkeer. De zijstraten kunnen voor een korte periode afgesloten worden.

UPDATE

Ondanks de weersomstandigheden van de voorbije weken zitten de werken in de Zandstraat goed op schema. In de week van 13 november storten we beton aan de zijde van De Slogen en de Waterlozenstraat. Het asfalt van de fietspaden staat op de planning voor week 47. 

Van zodra de asfalteringswerken achter de rug zijn, start de laatste fase waarbij we de Zandstraat (zone tussen Vredestraat en Begonialaan) volledig afsluiten voor alle verkeer van maandag 27 november t.e.m. vrijdag 8 december.  Er wordt een omleiding voorzien via de E314.  Inwoners die binnen de werkzone wonen, worden persoonlijk door de aannemer op de hoogte gebracht.

Nog voor de start van de kerstvakantie wordt de zone volledig opgeleverd en kunnen we het project Zandstraat afronden.

Meer info over het project