Wereldsolidariteit - Sociale bescherming en basisgezondheidszorg

De gezondheidsorganisatie Gonoshasthya Kendra is een heel grote NGO die een groot netwerk heeft. De NGO introduceerde de ziekteverzekering in Bangladesh. Ze richten beroepsopleidingen in om zo kortgeschoolden meer kans te bieden op de arbeidsmarkt. Ze focussen op vrouwen en jongeren.

Deze gezondheidsorganisatie verleent gezondheidszorgen aan kwetsbare Bengalezen. Met een netwerk van 43 zorgcentra, 7 ziekenhuizen en meer dan 2.000 paramedici (of gezondheidswerkers) is GK actief in meer dan 600 dorpen en 17 districten.

GK leidt gezondheidswerkers op in een eigen opleidingscentrum. Zij vervolmaken hun opleiding met een stage in het GK-ziekenhuis in Dhaka. De gezondheidswerkers van GK verlenen jaarlijks gezondheidszorgen en preventie aan meer dan 120.000 mensen. Ze verplaatsen zich per fiets of met de brommer om zorgen te verstrekken.

GK introduceerde de ziekteverzekering in Bangladesh en tracht via politiek werk te wegen op de gezondheidspolitiek van het land. Met meer dan 1,2 miljoen leden is GK er, na de staat, de grootste zorgverzekeraar.

Verder runt GK een fabriek voor generische geneesmiddelen: goedkoper dan de medicijnen die uit het buitenland geïmporteerd worden.

Naast gezondheidszorgen en preventie, richt GK beroepsopleidingen in - zoals computerlessen en borduurlessen - het doel hiervan is kortgeschoolden de kans te bieden meer vaardigheden te verwerven, wat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Via kleine leningen stimuleert GK ondernemers om een eigen inkomsten-genererende activiteit op te starten. GK focust hierbij op vrouwen en jongeren.