Werken in de Kapelstraat

Update 16/07/2024

Vanaf 19 augustus start de aannemer met de eigenlijke herinrichting.

Het lokaal bestuur besliste aan het begin van de legislatuur om in de Kapelstraat veilige fietspaden aan te leggen.

Gelijktijdig zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden en worden alle woningen die op de nieuwe riolering worden aangesloten afgekoppeld. Dit wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater in een aparte leiding geloosd zal worden. Het afvalwater wordt afgevoerd voor zuivering en het regenwater wordt maximaal geïnfiltreerd.

Tussen de Beringersteenweg en de Sint-Jansstraat zijn verhoogde fietspaden in asfalt voorzien. Tussen de Sint-Jansstraat en de Pastorijstraat worden fietssuggestiestroken voorzien. Bij de overgang van fietspad naar fietssuggestiestroken is een wegversmalling voorzien om de fietsers zogenoemde “rugdekking” te geven. De breedtes van de rijweg zijn in de afzonderlijke stukken van de Kapelstraat afgestemd op het aanwezige verkeer: vrachtverkeer in de industriezone, busverkeer tot aan de Geenrijt en gewoon autoverkeer vanaf de Geenrijt.

Er zal ook gewerkt worden in het eerste stuk van de Champert, een gedeelte van de Sint-Jansstraat en een stuk van de Geenrijt. Ook worden alle aansluitingen met de zijstraten vernieuwd.

De aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer is momenteel lopende. Wanneer de aannemer gekend is, zal er opnieuw een infovergadering georganiseerd worden voor de betrokken inwoners. De nutsmaatschappijen zijn ondertussen begonnen met de voorbereidende werken. Nadat deze voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen voltooid zijn, kan de aannemer van de gemeente beginnen met de eigenlijke werken.