Werken in Kuipers- en Dekenstraat

Gepubliceerd op dinsdag 29 mrt 2022 om 08:19

De riolerings- en wegenwerken Dorpstraat-Dekenstraat (en nieuwe schoolomgeving) starten

Op 4 april starten de riolerings- en wegenwerken in de omgeving van de nieuwe gemeenteschool GBS De Leerplaneet. Daarbij zullen werken uitgevoerd worden in verschillende aangrenzende straten.

Korte toelichting bij het project

Om wateroverlast te voorkomen worden 2 bufferbekkens voorzien: een aan het Woutershof en een in de Molenstraat.

De Dekenstraat wordt geknipt vanaf de Beenhouwersstraat tot aan het Woutershof. Het gedeelte naar de rotonde wordt ingericht als fietsstraat met langsparkeerplaatsen. Ook de Dorpsstraat wordt een fietsstraat vanaf de Molenstraat tot aan de knip. Hier zullen ook de kruispunt geaccentueerd worden.

In het geknipte tussengedeelte tussen Dorpsstraat en Dekenstraat krijgt alleen de fietser en voetganger doorgang, uitgezonderd hulpdiensten uiteraard.

De Beenhouwersstraat wordt een schoolstraat. Bij het begin en einde van de schooluren wordt de straat met een slagboom afgesloten voor verkeer. Ook de schoolbus wordt uit de straat geweerd en krijgt een nieuwe veilige stopplaats op de Ringlaan.

Op de Ringlaan wordt de oversteekplaat heringericht met afslagstroken naar de Kuiperstraat.

De Kuiperstraat wordt tweerichtingsverkeer met langsparkeren. In de Molenstraat is een buffergracht verzien en een voetpad van 1,5 m.

Timing

De werken starten op 4 april in de Kuiperstraat en gaan aansluitend verder in de Dekenstraat (gedeelte vanaf de rotonde). Deze fase moet afgerond zijn tegen eind augustus (voor de start van het nieuwe schooljaar).

Vanaf 16 augustus wordt er dan gewerkt in de Molenstraat, Dorpsstraat, Schobbenberg, Beenhouwersstraat, Beekbeemdenhof en Ringlaan (aanleg toegankelijke bushalte & aanpassing kruispunt met Beekbeemdenhof en de Kuiperstraat).

De werken worden tegen het einde van het jaar afgerond.

Voor een beter visueel overzicht kan je onderstaande bijlagen raadplegen.