Riolerings- en wegenwerken in Lusthofstraat en Zagerijstraat

Gepubliceerd op dinsdag 24 jan 2023 om 11:31

In de Lusthofstraat en de Zagerijstraat zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden; het regenwater en het vuilwater worden dus apart afgevoerd. Na de aanleg van de riolering wordt ook het regenwater en het vuilwater van de huizen losgekoppeld van elkaar. De bewoners kregen hiervoor al een afkoppelingsadviseur op bezoek.

Ook de weg wordt vernieuwd: er wordt een nieuwe asfaltverharding aangelegd en aan weerskanten van de weg komen een wadi’s en laanbomen. In deze wadi’s kan het regenwater plaatselijk infiltreren. Tussen de wadi’s en de rijweg wordt een strook grasdallen aangelegd. Ten slotte wordt t.h.v. het kruispunt Het Heike/Zagerijstraat een nieuwe toegankelijke bushalte aangelegd.