Werken in de Westlaan en Kerkstraat

In de Westlaan en Kerkstraat is een renovatie van de bestaande wegenis met als uitbreiding de aanleg van fietspaden voorzien. De bestaande weg krijgt een nieuwe betonnen wegopsluiting en een waterafvoer over heel het traject met nieuwe straatkolken. Ten slotte wordt ook de asfaltverharding vernieuwd. In de Kerkstraat en de bebouwde kom in de Westlaan komen er aanliggende fietspaden van 1,75 m breed. In de Westlaan buiten de bebouwde kom worden vrijliggende fietspaden 2 m breed.

De werken starten op 31 juli aan de rotonde Westlaan/Kerkstraat in de richting van nieuwe brug over Albertkanaal met als doel klaar te zijn vóór de aanvang het nieuwe schooljaar.

Als volgende fase wordt dan de Kerkstraat ingepland. Daarbij kan je de meeste hinder verwachten tussen 11 september en 08 oktober. De aannemer plant deze volledige fase klaar te hebben tegen eind oktober 2023.

In de Westlaan worden ondertussen al voorbereidende werken aan de nutsleidingen uitgevoerd. Het bovengronds elektriciteitsnet wordt daarbij ondergronds gebracht en deze werken brengen mogelijk ook wat hinder mee. Afhankelijk van de vordering van deze werken kunnen de wegenwerken op dit deel van de Westlaan begin november starten. Denk eraan dat wegeniswerken onderhevig zijn aan weersomstandigheden.