Wie wipt de meeste tegels?

Van 21 maart tot en met 31 oktober gaat het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen door. Steden en gemeenten breken zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in je voor- achter- of geveltuin.

Vanaf 21 maart geef je die in via de tegelteller op de website vk-tegelwippen.be. Je vult een aantal gegevens in en voegt een foto toe van de uitgevoerde werken. Op basis daarvan kan de grootte van de ontharde oppervlakte ingeschat worden. Breekijzer controleert de inzendingen, filtert de ongeldige eruit en doet een extra controle wanneer het aantal gewipte tegels een bepaalde limiet overschrijdt.

Het lokaal bestuur doet alvast mee. Jij ook?

Tegels opgeven

Je kan de gewipte tegels naar het recyclagepark brengen. Je duidt hiervoor op de kiosk 'steenpuin' aan. Stuur ons aan de hand van onderstaand e-formulier je betalingsbewijs en het lokaal bestuur betaalt je - uiteraard na controle - terug.

Aangifteformulier Onthardingsactie Tegelwippen

a