Schoolomgeving wijkschooltje De Winning

Door de installatie van een trajectcontrole op de M. Scheperslaan wordt de snelheid van het verkeer en ook de tonnagebeperking in de gaten gehouden. Verder werd de M. Scheperslaan t.h.v. de schooltoegang versmald en zijn de fietspaden duidelijk belijnd.