Wie interesse heeft om te starten met een kinderopvanginitiatief in Heusden-Zolder kan op de website van Kind en Gezin de starterswijzer vinden. Deze online tool begeleid je bij iedere stap die je moet nemen om je eigen kinderopvang voor baby’s en peuters op te starten. 

De Vlaamse regering maakt extra middelen vrij voor bijkomende kinderopvangplaatsen met inkomenstarief. Kinderopvangplaatsen met inkomenstarief rekenen aan ouders een kostprijs aan die rekening houdt met het gezinsinkomen. In Heusden-Zolder kan in 2021 een kinderopvanginitiatief voor 15 nieuwe kinderopvangplaatsen een subsidie voor inkomenstarief aanvragen. De oproep om deze subsidies aan te vragen zal door Kind en Gezin begin 2021 gelanceerd worden.

Onze gemeente zal Kind en Gezin advies geven over de aanvragen van verschillende kinderopvanginitiatieven. In Heusden-Zolder hechten we hierbij belang aan een goede samenwerking met onze kinderopvanginitiatieven, geven we voorkeur aan kinderopvanginitiatieven die starten in wijken waar de nood het grootst is en aan kinderopvang die bijzondere aandacht schenkt aan kwetsbare gezinnen. Ook de termijn waarbinnen de nieuwe kinderopvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden vinden we belangrijk gezien het huidige tekort aan kinderopvangplaatsen. De criteria die onze gemeente hiervoor zal hanteren om Kind en Gezin te adviseren kan je terugvinden in het document in bijlage. Heb je hierover vragen? Contacteer Kathleen Vandenput.

Wil je liever niet zelf de organisator zijn van een kinderopvanginitiatief, maar toch graag kinderen opvangen? Dan je kan je je aansluiten bij een organisator kinderopvang, vroeger ook de diensten voor onthaalouders genoemd. Dat kan voor een gezinsopvang of een kleine groepsopvang. In Heusden-Zolder zijn er twee dergelijke diensten:

  • Ferm Kinderopvang: 011 53 79 21
  • kinderopvang Papilio: 011 87 32 90

Neem met hen contact op. Ze zijn steeds op zoek naar nieuwe kinderbegeleiders of onthaalouders.