Gepubliceerd op dinsdag 1 januari 2019 15.18 u.
Kom je in aanmerking voor een toelage?

Wat is het ?

Energie is erg kostbaar en neemt een steeds groter deel in van het gezinsbudget.

Gelukkig kan je (bij het OCMW) een aantal tussenkomsten aanvragen / krijgen.

Verwarmingstoelage

Voor wie?

  • Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte & invaliditeitsverzekering
  • Gezinnen met een laag inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39).
  • Personen met schuldenoverlast: in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling.

Wat?

Je kan een toelage aanvragen voor maximum 1.500 liter per jaar per gezin dat in dezelfde woonst verblijft. Je kan meerdere aanvragen per jaar doen, maar samen voor maximum 1.500 liter. De toelage kan maximaal € 210 per jaar bedragen.

Hoe aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW je aanvraag indienen.

Maak hiervoor een afspraak (op maandag-, woensdag- of vrijdagvoormiddag).

Breng de volgende documenten mee:

  • de leveringsfactuur,
  • uw identiteitskaart,
  • een rekeningnummer (waarop de toelage kan gestort worden),
  • de inkomstenbewijzen van alle gezinsleden (liefst het aanslagbiljet personenbelasting),

Sociaal tarief gas-en elektriciteit

Voor wie?

Voor welbepaalde categorieën rechthebbenden met laag inkomen, raadpleeg hiervoor het OCMW of https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

Wat?

Een (meestal automatische) tussenkomst in de jaarafrekening van aardgas en/of elektriciteitsfactuur.

Hoe aanvragen?

In principe krijg je dit tarief meestal automatisch door de energieleverancier bij de verrekening van de jaarfactuur. Bij twijfel kan je informeren bij je energieleverancier of op het OCMW.

Minimumlevering gas en elektriciteit via de budgetmeter

Voor wie?

Voor gezinnen met een budgetmeter voor gas-en/of elektriciteit.

Wat?

De Vlaamse regering zorgt voor gezinnen met een budgetmeter een minimale levering.

Minimum levering elektriciteit

De budgetmeter levert altijd 10 Ampère aan elektriciteit, ook als er geen geld op de budgetmeterkaart staat.

Minimum levering gas

Om technische redenen is een automatische minimum levering voor gas niet mogelijk. Maar gezinnen met een aardgasbudgetmeter kunnen in de winterperiode (tussen 1/11/2018 en 31/03/2019) in aanmerking komen voor een tweewekelijks bedrag tussen 18,66 en 54, 66 EUR.

Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag en voorwaarden kan je terecht op de sociale dienst van het OCMW.

Maak hiervoor (telefonisch) een afspraak

Een maatschappelijk werk(st)er zal een sociaal financieel onderzoek doen. Hiervoor hebben we een overzicht nodig van uw inkomsten en uitgaven.

Breng de volgende documenten mee :

  • uw bankkaart(en) of de bankuittreksels van al uw rekeningen van het laatste half jaar,
  • uw laatste jaarafrekening verbruik gas
  • openstaande facturen, … 

De maatschappelijk werk(st)er zal u het verdere verloop van de procedure toelichten. Aan een eventuele toekenning van de minimumlevering aardgas kunnen immers voorwaarden gekoppeld worden.

Check bij het OCMW of je in aanmerking komt voor een toelage !

Maak vooraf een afspraak op 011 45 61 50

Sociale dienst OCMW Heusden-Zolder Sint-Willibrordusplein 4,3550 Heusden-Zolder

011/45.61.50

info@ocmwheusdenzolder.be