Woonkwaliteit

Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid zoals omschreven in de Vlaamse Codex Wonen van 2021. De belangrijkste vereisten zijn:

 • Structurele stabiliteit en vrije toegankelijkheid;
 • Voldoende en veilige verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden;
 • Veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
 • Elementaire sanitaire voorzieningen.
 • Brandveilig zijn.

Een woning die niet aan minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. 

Hoe verloopt de procedure woningkwaliteit?

Aanvraag woningonderzoek

Woon je in een woning waarvan je denkt dat de woonkwaliteit niet goed is? Dan kan je een melding doen van deze gebrekkige woonkwaliteit, of een verzoek doen om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren. Dit kan je doen door :

 • Vul het document melding gebrekkige kwaliteit van een woning in (onderaan deze pagina)
 • Haal je formulier af aan de centrale balie van het gemeentehuis en stuur ons dit ingevuld op via aangetekend schrijven of geef het af aan de centrale balie tegen ontvangstbewijs.

het onderzoek houdt enkel een beoordeling in van de kwaliteit en de veiligheid van de woning. Andere elementen (ruzie met de huurbaas; dit onderzoek gebruiken om schadevergoeding te eisen of om af te zien van verdere huur van de woning; …) worden niet mee opgenomen of spelen niet mee in de beoordeling

Vooronderzoek door de woningcontroleur van het lokaal bestuur

De woningcontroleur van de gemeente onderzoekt de gegrondheid van de aanvraag.

Conformiteitsonderzoek door Wonen Vlaanderen

Indien na het vooronderzoek blijkt dat er inderdaad problemen zijn met de woonkwaliteit van de woning, komt een onderzoeker van Wonen-Vlaanderen ter plaatse. Deze controleur voert een volledig conformiteitsonderzoek uit. Hij geeft de burgemeester advies over de ongeschiktheid of bewoonbaarheid van de woning. Na dit onderzoek is er een hoorplicht waar alle partijen apart voor uitgenodigd zullen worden.

Besluit ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren. Afhankelijk van hoeveel en welke inbreuken vastgesteld worden, wordt de woning ongeschikt dan wel onbewoonbaar verklaard. 

 • Ongeschikt: de woning heeft 7 of meer kleine gebreken van categorie 1, of 1 of meer gebreken van categorie 2;
 • Onbewoonbaar: de bewoning heeft 1 of meer gebreken van categorie 3. Deze houden een veiligheids- en gezondheidsrisico in.

Welke gevolgen heeft een besluit ongeschiktheid of onbewoonbaarheid?

Er zijn heel wat gevolgen voor de eigenaar/verhuurder en voor de bewoner/huurder. 

Mogelijke gevolgen voor de eigenaar(s):

 • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder een vrijstelling of opschorting heeft toegekend;
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op;
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte en/of onbewoonbare woning is strafbaar;

Mogelijke gevolgen voor de bewoner(s):

 • Als de verhuurder de gebreken wil wegwerken, moet je toegang geven tot de woning zodat herstellingen uitgevoerd kunnen worden;
 • Let op: een onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring wil NIET zeggen dat je automatisch voorrang krijgt bij de toekenning van een sociale woning. Dit kan enkel als er ook voldaan is aan andere voorwaarden.
 • Als jouw woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard werd, betekent dit ook niet automatisch dat het huurcontract stopgezet wordt of dat je geen huur meer moet betalen. Je kan wel met het besluit naar de vrederechter om bijvoorbeeld een deel van de huurgelden terug te vorderen, de huurovereenkomst te beëindigen of tussen te komen als er onenigheid is over wie de herstellingen aan de woning moet uitvoeren.

Wat is een conformiteitsattest?

Met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Wanneer heb je een conformiteitsattest nodig?

 • Vrijwillig: om aan te tonen dat de woning voldoet aan de Codex Wonen van 2021. Je kan vrijwillig een conformiteitsonderzoek aanvragen via een aanvraagformulier
 • Verplicht: om aan te tonen dat de woning opnieuw voldoet aan de woonkwaliteitsnormen nadat er eerder een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid genomen werd. Enkel op deze manier kan de woning geschrapt worden van de Vlaamse inventaris, kunnen heffingen vermeden worden. De eigenaar vraagt, na het uitvoeren van de nodige verbeteringswerken, een nieuw woningonderzoek aan. De afgifte van het conformiteitsattest heft dus ook het besluit ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op. Neem hiervoor contact op met het team Ruimtelijk Beheer & Woonbeleid: 011 80 82 33 of huisvesting@heusden-zolder.be .

Meer info kan je hier terugvinden

Vragen - meer informatie over woningkwaliteit

 • Heb je nog vragen over woningkwaliteit of wil je gebruik maken van jouw hoorrecht?
  Bel dan naar 011 80 82 33 of mail naar huisvesting@heusden-zolder.be
 • De collega’s van onze dienst huisvesting nemen binnen de 5 kalenderdagen contact met je op, om jouw de nodige informatie te verschaffen of een afspraak te maken.
 • Tijdens het woon- energieloket, elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur, kan je terecht bij een medewerker van STEBO voor al je woonvragen. STEBO helpt ook als je meer wil weten of je in aanmerking komt voor premies of tegemoetkomingen voor renovatie van het pand. Je kan online een afspraak maken via ons afsprakenplatform of via 011 80 80 80.
 • Twijfel je als bewoner aan de woonkwaliteit van je woning, maar wil je nog geen procedure opstarten? Maak een afspraak voor gratis technisch advies door een medewerker van Stebo, via het nummer 089 39 16 35. De adviseur komt bij je aan huis en bekijkt de situatie ter plaatse.
 • Wil je een woning verhuren en wil je weten waaraan de woning moet voldoen? Maak ook hiervoor een afspraak voor gratis technisch advies door een medewerker van Stebo, via het nummer 089 39 16 35. Deze adviseur geeft advies over hoe je de woning klaar kan maken voor verhuur of bewoning.


Voor juridisch advies en bijstand bij huurproblemen kan u terecht bij het Huurderssyndicaat.