Gepubliceerd op maandag 22 februari 2021 0 u.

Ons lokaal bestuur is op zoek naar een 3-tal vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap die in de schoolraad van GBS Beekbeemden willen zetelen. De schoolraad bestaat verder uit 3 personen van het personeel en van de ouders. Een van de doelstellingen is de betrokkenheid van de ouders en de lokale gemeenschap in de school te vergroten en een brug te bouwen tussen het schoolbestuur, het schoolteam, de ouders en de lokale gemeenschap om op die manier een prettige leeromgeving te creëren voor de kinderen. De schoolraad moet zorgen voor een betere betrokkenheid en inspraak van ouders en een efficiënter overleg tussen school en ouders.

Kandidaten moeten meerderjarig zijn en geen lid zijn van het (of een ander) schoolbestuur. Uit de ingestuurde kandidaturen coöpteren de vertegenwoordigers van ouders en personeel bij consensus.

Stuur je schriftelijke kandidatuur uiterlijk op 1 maart naar ons lokaal bestuur, t.a.v. Liliane Mechelmans, Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.

Info: liliane.mechelmans@heusden-zolder.be - 011 80 82 61