Zorgoverleg

Inhoud

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Wanneer de zorg in een thuissituatie niet (meer) optimaal verloopt of wanneer een ontslagfase op een verblijfsafdeling in het vooruitzicht is, kan je een zorgoverleg aanvragen.

Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis is overlegcoördinator. Op het overleg worden alle betrokkenen uitgenodigd om de thuiszorgsituatie te bespreken en om concrete taakafspraken in het zorgplan op te nemen. Zo kunnen taken en noden beter op elkaar afgestemd worden. Telkens de zorgsituatie wijzigt, kan er een nieuw overleg worden gepland om de situatie en afstemming te herbekijken.