Rondslingerend afval of zwerfvuil is een probleem, ook in onze gemeente. We hebben een ploeg van de werkplaatsen om in onze gemeente zwerfvuil op te ruimen. Deze ploeg zorgt ook voor het ledigen van de vuilbakken en het ophalen van het gesorteerde afval bij de eigen gemeentelijke diensten en gebouwen. 

Om het zwerfvuilprobleem aan te pakken, is er ook intensieve samenwerking met de inwoners om hun buurten schoon te houden. Een aantal vrijwilligers ruimt het hele jaar door zwerfvuil op in hun eigen straat of in hun buurt. Sommigen doen dagelijks hun traject, anderen wekelijks of maandelijks naargelang van de hoeveelheid zwerfvuil .

Elk jaar in het voorjaar is er in Limburg de straat.net-actie voor scholen en verenigingen. Ook Heusden-Zolder doet jaarlijks mee. In 2017 namen 8 scholen en 5 verenigingen deel: er werd maar liefst 122 kilometer gemeentewegen opgeruimd! 

Wil je ook meewerken aan propere bermen? Je kan dit melden op www.mooimakers.be.